F.A.G.T-modellen

08.09.2021

Inom boxningen finns det en mängd olika "skolor" om hur en grundställning ska vara, hur en effektiv gardering ska fungera och hur slag ska slås. Om du gör en sökning på youtube så kommer du hitta massor av "experter" som utan grund, belägg eller analytisk förmåga visar dig hur du ska träna. Den ena sämre än den andre. Jag upplever att det är likadant på många av boxnings- och kampsportsklubbarna i Sverige. Tränarna har inte den kunskapen som krävs för att lära ut effektiv funktionell grundteknik för slag.

För att använda en sliten och något förenklad klyscha så är teknikträning väldigt likt att lära sig att skriva. Du måste först lära dig hur bokstäverna är i sin grundform för att sedan, när du kan dem, kunna lägga på ditt eget unika artistiska signum. Din stil. En väsentlig del är då att läraren (tränaren) till fullo kan bokstäverna (grundtekniken) och förstår varför och hur de hänger ihop. Vi behöver dock utveckla den liknelsen för att den helt ska gå hand-i-hand med boxningen. Men den vidareutvecklingen får du ta del av vid ett annat tillfälle.

F.A.G.T-modellen består av fyra delar:

- Fotställning
- Avslappning
- Gardering
- Tyngdpunkt

De här fyra delarna är av yttersta vikt att ha förståelse för i grundtekniken. De hänger ihop, samarbetar och är beroende av varandra för att bilda en solid funktionell helhet. Det är en checklista som du, eller din tränare, när som helst i träningen kan checka av för att se om det du gör är rätt. Alla delar har sitt syfte och ett genomtänkt varför. Det är ett effektivt och utvecklande sätt att träna på.

F.A.G.T-modellen är framtagen efter över 20 års analyserande av boxningsteknik. Den är baserad på erfarenheter av en mängd av dessa olika "skolor" från runt om i världen. Från "svenne-banan"-teknik till kubansk och rysk skolboxning.

Tränade jag själv grundteknik på det här sättet? Ja till viss del men jag önskar att jag förstod då vad jag senare har kommit fram till. Till skillnad från mig så har du möjligheten att ta del av den här modellen.

F.A.G.T-modellen ingår i ANGUS Kämpe och riktar sig till alla som håller på med slagteknik, från nybörjaren till den erfarne. Att börja tänka i de här banorna kring teknikträning kommer ge dig eller dina adepter en stor fördel gentemot konkurrenterna.


/Andreas Gustavsson
Prestationspsykologisk coach

andreas@anguscoachning.se